Novi proizvodi

Profesionalni taktilni prekidači iz MEC-a

14.04.2020

Multimec prekidač nije samo običan prekidač; od prvog koraka pri dizajniranju naša namera je bila da proizvedemo najbolji mogući prekidač.

Automatske proizvodne linije imaju 100% linijsko testiranje, ali pre nego što delovi stignu do montažne linije postoje različiti procesi osiguranja kvaliteta tokom proizvodnog procesa kako bi svaki put dobili isti visoki kvalitet.

Glavne karakteristike:

Serija prekidača ima 3 standardne sile aktiviranja i dostupna je samo u materijalu otpornom na visoke temperature kako bi se izdržali napredni postupci lemljenja. Pored toga, prekidač se može isporučiti sa jednom ili dve LED diode integrisane na njemu kako bi se omogućilo odlično osvetljenje. Dostupne su i LED za noćni režim osmatranja (NVIS).

  • Životni vek:> 10.000.000 ciklusa
  • Zaptivanje: IP67
  • NO ili NC/NO funkcija
  • Standardne sile aktiviranja: 2.0, 3.5 ili 6.5 N
  • Maksimalna sila aktiviranja:
  • Trenutno: 115N u trajanju od 60 sek (prema MIL-PRF-22885H)
  • NC/NO: 100N u trajanju od 10 sek.

Odeljenja za istraživanje i razvoj, alatnica, izlivanje, štampa i automatsko montiranje rade u saradnji kako bi osigurali da ne samo ceo prekidač, već i svaki deo koji čini prekidač reprezentuje visoki kvalitet koji se očekuje od MEC prekidača.

Procesi osiguranja kvaliteta u odeljenju za izlivanje i štampu su tu da prikupe statističke podatke i primete trendove u merenjima delova i predvide bilo kakvo buduće habanje alata.

 

See in the catalogue

More APEM products

Up