USLUGE

Odelenja PCB asemblaže

Comet Electronics nudi kompletnu uslugu od dizajna PCB ploča, snabdevanja komponentama i PCB pločama i PCB asemblažom

U našim proizvodnim pogonima koristimo fleksibilnu opremu za PCB asemblažu, sa mogućnostima realizacije projekata od faze izrade prototipova do serijske proizvodnje.

Proces asemblaže se sastoji od sledećih procesa:

 • Nanošenje paste za lemljenje i SMT lepkova ručno ili pomoću polu automatskih štampača, kao i pomću automatskih desktop dispenzera DIMA GROUP.
 • Automatska SMT proizvodna linija DIMA & KAYO radi sa širokim spektrom elektronskih komponenti, pakovnja od 0201 do 42x42mm i kombinovno sa automatskom ručnom opremom obezbeđuje bolju ponovljivost tokom procesa, veću brzinu, a u isto vreme i bolji kvalitet asemblaže.
 • Ručna Pick & Place desktop mašina sa dispanzerom za asemblažu prototipova.
 • Reflou pećnica u potpunosti usklađena sa Pb Free konvencijama.
 • Kvalitet asemblaže je osiguran mašinom sa Automatic Optical Inspection (AOI) SI-V100, kao i Sony video mikroskopom.
 • Mašinsko zakrivljeno sečenje i formiranje pinova “Through-hole” komponenti, kao i odvajanje PCB ploča se vrši pomoću visoko kvalitetne OLAMEF opreme.
 • SHARA pećnica za pečenje se koristi za sušenje uređaja osetljivih na vlagu (MSDs) kako bi resetovala “floor life clock”.
 • Mašina za selektivno talasno lemljenje SELECT460, radi u atmosferi obogaćenoj natrijumom kako bi obezbedila bolje lemne kontakte kao i smanjenje oksidacije prilikom procesa.
 • Komponente za ručno asembliranje/lemljenjei obradu PCBa su iz domena kvalitetne JBC opreme.

Kontaktirajte nas na: smt@comet.bg

 

PCB Dizajn

Comet Electronics nudi svojim klijentima sređivanje kompletnog PCB dizajna u skladu sa njihovim šemama. Kompletiranje dizajna je omogućeno od strane naših specijalizovanih projektanata (Comet Electronics FAE odelenje) sa velikm iskustvom u oblasti višeslojnih i posebno dizajniranih PCB ploča, poput jedinica za napajanje i PCB ploča sa metalnom osnovom za LED drajevere. U kombinaciji sa našim odelenjem proizvodnje i FAE odelenjem, PCB mogućnosti koje Comet Electronics nudi vode do kompletne ponude od faze prototipa do masovne proizvodnje.

Kontaktirajte nas na: support@comet.bg

 

Usluga krimpovanja kablova

Comet Electronics Vas sa zadovoljstvom obaveštava novu uslugu automatskog krimpovanja i obrade kablova.

Kontaktirajte nas na: office@comet.bg

 

Tehnička podrška

Kontaktirajte nas na: support@comet.bg
 

Kroz koje faze prolazi svaki proizvod?

Počinjući od koncepta, preko uobličavanja projekta, adekvatnog dizajniranja, razvijajući i testirajući ga, stvara se kranji prozvod namenjen tržištu.Svi ovi koraci zahtevaju dragoceno vreme, iskustvo i finansije.

Comet Electronics nudi dodatnu uslugu pored svoje odlične logistike– našeField Application Engineers (FAE)odlenje. Posvećena grupa inžinjera za podršku korisnicima u procesu projektovanja, od početka do završne faze.

U svetu brzog razvoja elektronskih komponenti, našFAE tim Vam nudi najkraći put do pronalaženja odgovarajućih komponenti za svaku aplikaciju pojedinačno, a sve na osnovu iskustva stečenog na komplesnom tržištu i stalnim obukama od strane dobavljača. Odlični kontakti sa tehničkim i marketing službama naših dobavljačačini ovaj tim sposobnim da koncentriše sve novine u proizvodnji i tehnologiji u jednom odelenju i pomogne da projkti klijenata ostanu u toku sa najnovijim tehničkim dostignućima. Bliska saradnja sa razvojnim timovima naših klijenata stvara lagan protoka svih tehničkih informacija od strane proizvođača do krajnih projektanata.Takođe, povratne informacije koje našFAE tim obezbeđuje našim dobavljačima obezbeđuje jednostavno i brzo rešavanje svih tehničkih problema, otklanjajući sve prepreke sa puta u toku procesa projektovanja.

Mogućnost kompletnog projektovanja našeg tima,kao i specijalisti u lejaut projektovanju sa ogronim iskustvom u višeslojnim i PCB pločama specijalne namene, su dostupni u Comet Electronics FAE odelenju. Dostavljajući snažnu tehničku bazu svojim klijentima, Comet Electronics FAE tim radi povezano sa FAE timovima svojih dobavljača tokom svih koraka u procesu projektovanja stvarajući uspešnu kombinaciju inovacija, pouzdanosti i cene.

Uz iskustvo stečeno u procesu podrške korisnicima našFAE tim je sada u stanju da ponudi referentne dizajne koji odgovaraju trentnim potrebama projekta, kreirajući platformu za ubrzani razvoj. Pomoć u izboru komponenti i dizajnu aplikacije, zasnovana na kontinualnom protoku informacija od i do naših dobavljača može Vam sačuvati vreme i smanjiti troškove.U završnoj fazi projekta-  projektovanje PCB ploče, izrade prototipai podrške u proceni, naš FAE tim može svesti vreme pojavljivanja na tržištu na minimum.

Dodavanje usluge tehničke podrške našim klijentima i mogućnosti izrade prototipova, pozicionira Comet Electronics kao provajdera rešenja i dugoročnog partnera.Uključujući i objašnjenja o dobavljivosti komponenti u procesu projektovanja, pri čemu se izbegava korišćenje teško dobavljivih komponenti i delova koji će izaći iz redovne proizvodnje, osigurava se nesmetan proces proizvodnje u budućnsoti. Partnerska dostupnost planiranih aktivnosti i proizvoda dobavljača za budućnost, omogućuje brzo pokretanje novih projekata i preprojktovanja, dajući našim klijentima fleksibilnost i kratko vreme odziva na tržištu.

Blizak rad sa našim proizvodnim pogonima i specijalistima u proizvodnji, dobro iskustvo u PCB dizajnu i adaptaciji, daje našim inžinjerima, ne samo teorijsko znanje proizvodnog procesa, već i stvarno iskustvo u pripremi dizajniranih proizvoda sa posledičnim fazama proizvodnje, testiranja i podrške. Kreiran na ovaj način, ne samo brzim i naprednim solucijama u projektovanju, već istabilnošću proizvodnog procesa, naš FAE tim donosi Comet Electronics-u kontinualno i fleksibilno partnerstvo sa našim klijentima u svim fazama njihovog rada.

 

Otkrivanje misterije novih tehnologija je zadatak našeg FAE odelenja.

Naša grupaFAEje posvećena inovacijama i uvek u potrazi za najnovijim tehnologijama, ciljajući najnaprednije zahteve tržišta. Radeći u oblasti Power LED osvetljenja,naprednih bežičnih komunikacija, komunikacionih modula velike brzine i napredne digitalne obrade podataka, omogućavaComet Electronics FAE spremne da reaguju u zahtevnim tehnološkim solucijama.

 

Ako Vam je potrbna pomoć pitajte nas.

Naši FAE su uvek spremni da pomognu klijentu u njegovoj potrazi za najboljim rešenjem. Podržavajući više odpedeset projekatasvojih klijenatasvake godine, naš FAE tim pokriva međuprostor između proizvođača i kreatora krajnjih rešenja. Neprestani kontakti sa FAE proizvođača, takođe ih održavaju uključene u projekte u cilju iskorišćenja svog snažno profilisanog znanja i iskustva u procesu projektovanja za krajne kupce. Ako morate da se krećete kroz ogroman portfolio kompanija kao što su Microchip, ROHM iliDIGI, definitivno ćete imati potrebu da kontaktirate naš FAE tim, koji će Vam obezbediti sve informacije kako bi ste napravili najbolji izbor za Vaš projekat.

 

Započnite Vaš projekta sa našim FAE.

U slučaju da imate ideju, a želite da odmah započnete projekat, pri čemu tržište vrši pritisak na Vas –upitajte naše FAE za referentni dizajn. Naši inžinjeri mogu napraviiti početnu tačku za Vaš dizajn, nudeći Vam rešenje bazirano na svom iskustvu i znanju. Hardverski i softverski uoblikovani dizajni, Vam mogu uštedeti prvi korak u procesu dizajniranja i prebaciti Vaš projekat direktno u fazu testiranja i modifikacije.Na ovaj način, naši klijenti će imati prednost da fizički testiraju sve izabrane komponente i provere njihove karakteristike za namenjenu aplikaciju.

Veoma korisna zbirka laboratorijske instrumentacije,razvojnih i demonstracionih alatki je takođe dostupna u našem FAEodelenju i naši inžinjeri su uvek spremni da Vam demonstriraju bilo koju specifičnu aplikaciju ili da Vam pomognu u izboru razvojnog alata.

 

Na kraju, ako imate prezauzet razvojni tim inžinjera, ako ne želite da gubite vreme, ako tržište vrši pritisak zahtevima za novim tehnologijama– kontaktirajte Comet Electronics FAEodelenje, koje Vam može pomoći putem:

 • Izbora pravih komponenti

 • Pronalaženja i prikupljanja predloga proizvođača, korisnih beleški i referentnih dizajna

 • Uobličavanja šeme

 • Pronalaženja odgovarajućih softverskih modula i prilagođavanjem istih Vašim potrebama

 • Dizajniranjem PCBploča ipomaganjem u prilagođavanju projekta proizvodnom procesu.

 • Designing the PCB and helping you to adapt the project for manufacturing.

Up