Novi proizvodi

Produžite vek trajanja baterije vašeg sledećeg IoT uređaja koristeći OTII ARC – inteligentno napajanje sa ugrađenim meračem potrošnje

09.08.2019

Razvoj uređaja sa baterijskim napajanjem nužno prolazi kroz proces merenja njegove potrošnje, što je često dugo traje i teško se reprodukuje zbog različitih modova rada. Ovo je posebno teško u IoT projektima gde se potrošnja kreće od nekoliko mikro ampera do nekoliko ampera.

Postojeći alati za analizu snage uključuju multimetre i osciloskope. Multimetri su odlični za dobijanje informacije o prosečnoj potrošnji. Ipak, njima nedostaje rezolucija da bi se videle brze prelazne pojave u opsegu nano ampera, ka kome ide i dizajn uređaja male potrošnje. Sa druge strane, osciloskopima je teško da imaju pristup tragu, i ne mogu svi da imaju prikaz i korelaciju između izvršenog koda i stvarnih napona, struja i signala. Takođe postoji problem sa obezbeđenjem dovoljno memorije osciloskopu za smeštaj podataka. Štaviše, i multimetri i osciloskopi često zahtevaju od korisnika da prilagodi opsege kako struje i naponi rastu i padaju.

Zahvaljujući švedskoj kompaniji Qoitech i njihovom Otii Arc monitoru energije, ovaj zadatak je sada lako obaviti uz minimalnu investiciju.

Otii Arc je suštinski lako prenosivo pametno napajanje. Ono sadrži dve banana utičnice koje mogu sa se koriste za napajanje aplikacije u opsegu od 0.5 do 5.0 volti. Otii Arc može da napaja sistem strujom do 250mA ukoliko je napajan sa USB porta ili do 5A ako je napajan sa eksternog napajanja napona 7.5 do 9.0V. Ono što Otii Arc čini interesantnim je ne samo da je izlazni napon konfigurabilan, već što sadrži nekoliko analognih i digitalnih senzora koji mogu da se koriste za uzorkovanje napona i struja pri 4 ksps.

 

Prvo, glavne banana utičnice mogu da se koriste da mere struje napajanja sistema u opsegu od 1uA do 5A. Ovo omogućava razvojnim inženjerima da bliže prate potrošnju njihovog sistema. 14-pinski konektor za proširenje sadrži drugi strujni senzor koji može da se koristi da se ispitaju paralelni otpori na ploči. Ovo može da se iskoristi za praćenje elektronskih podsistema kao što je mikrokontroler, RF ili napojna strujana kola. Konektor za proširenje obezbeđuje inženjerima korisne mogućnosti kao što su UART predaja i prijem uz opšte namenske ulaze i izlaze.

Do sada se Otii Arc se pokazao kao veoma koristan i interesantan instrument koji treba uvrstiti u vaše alate za optimizaciju energije. Činjenica da se može napajati sa USB-a, uz činjenicu da je lagan i prenosan, čini ga lakim za putovanje i veoma jednostavnim za podešavanje.

Otii Arc osnovne funkcije:

 • Inteligentno napajanje sa ozlaznim naponom do 5V i izlaznom strujom do 5A;
 • Precizno merenje struje u rangu od 1uA do 5A uz uzorkovanje od 4ksps;
 • Dodatni diferencijalni ulaz za prekidački paralelni otpor sa mernim opsegom do +/- 82mV uz uzorkovanje od 4ksps;
 • 2 digitalna ulaza + 2 digitalna izlaza sa mogućnošću programiranja;
 • UART interfejs (Rx/Tx) sa mogućnošću sinhronog snimanja;
 • Mogućnost simulacije standardnih tipova baterija *;
 • Mogućnost merenja i snimanja karakteristike nestandardnih baterija i and kasnija simulacija *;
 • Mogućnost izvršavanja skripti da bi se automatizovao proces merenja *;
 • Korisnički orjentisan softver koji kompatibilan sa Windows, Linux i MacOS operativnim sistemima;
 • Funkcija merenja energije;
 • Mali gabariti.

* Neke mogućnosti zahtevaju dodatnu licencu


Informacije o proizvodu

Demo video

 

Potraži u katalogu

Up