Novi proizvodi

Povežite PIC® MCU aplikacije na Google Cloud za minut sa novim Microchip-ovim razvojnim okruženjem za Cloud IoT Core

21.03.2019

Od aparata za kafu do termostata i irigacionih sistema, PIC mikrokontroleri (MCU) su srca miliona namenskih aplikacija. Kako razvojni inženjeri migriraju aplikacije nove generacije zasnovane na PIC MCU na “oblak” (eng. cloud), oni trenutno moraju da prevaziđu kompleksnosti vezane za komunikacione protokole, sigurnost i hardversku kompatibilnost. Da bi se ubrzao razvoj ovih aplikacija, Microchip Technology Inc. je danas najavio novo brzo razvojno okruženje za “Internet stvari” (IoT) za Google Cloud IoT Core koje kombinuje PIC mikrokontroler male potriošnje (MCU), čip za kripto autentikaciju (CryptoAuthentication) i potpuno sertifikovan Wi-Fi® mrežni kontroler. Rešenje obezbeđuje jednostavan način da se povežu i osiguraju aplikacije zasnovane na PIC MCU, smanjujući vreme, cenu i ranjivost sistema koji dolaze sa velikim softverskim paketima i operativnim sistemima u realnom vremenu (RTOS). Jenom povezan, Google-ovo jezgro za internet stvari (Google Cloud IoT Core eng.) obezbeđuje podatke i analize kako bi pomogao dizajnerima da kreiraju bolje, pametnije proizvode.

Kao deo Microchip-ovog proširenog partnerstva sa Google oblakom (Google Cloud eng.), razvojno okruženje PIC-IoT WG Development Board omogućava dizajnerima PIC mikrokontrolera da lako dodaju povezanost na oblak (cloud eng.) na svoje proizvode sledeće generacije koristeći besplatan portal: www.PIC-IoT.com. Kada se povežu, dizajneri mogu da koriste Microchip-ov konfigurator koda (MPLAB® Code Configurator (MCC)) da razviju, debaguju i prilagode njihove aplikacije. Pločica kombinuje pametne, uređaje za povezanost i sigurnosne uređaje da omogući dizajnerima da kreiraju povezane aplikacija za minut, uključujući:

  • eXtreme PIC mikrokontroler male potrošnje sa integrisanim periferimama nezavisnim od jezgra: Idealan za baterijske, senzorske u realnom vremenu i kontrolne aplikacije, PIC24FJ128GA705 mikrokontroler obezbeđuje jednostavnost PIC arhitekture sa dodatom memorijom i naprednom analognom integracijom. Sa novim periferijama nezavisnim od jezgra (Core Independent Peripherals - CIPs) dizajniranim da opsluže kompleksne aplikacije sa manje koda i smanjenom potrošnjom, mikrokontroler obezbeđuje idealnu kombinaciju performansi uz ekstremno nisku potrošnju.
  • Sigurnosni element da zaštiti osnovu poverenja u hardveru: ATECC608A uređaj kripto autentikacije obezbeđuje pouzdan i zaštićen identitet za svaki uređaj koji može biti sigurnosno autentifikovan. ATECC608A uređaji dolaze pre-registrovani na Google-ovom IoT jezgru (Google Cloud IoT Core) i spremni su za upotrebu bez dodatnih intervencija.
  • Wi-Fi povezanost na Google-ov oblak (Google Cloud) ATWINC1510 je industrijski, potpuno sertifikovan IEEE 802.11 b/g/n IoT mrežni kontroler koji obezbeđuje laku konekciju na izabrani mikrokontroler preko fleksibilnog SPI interfejsa. Modul oslobađa dizajnere neophodne ekspertize mrežnih protokola.

Google-ovo jezgro za internet stvari (Google Cloud IoT Core eng.) obezbeđuje potpuno upravljiv servis koji omogućava dizajnerima da lako i sigurno povežu, upravljaju i koriste podatke sa uređaja na globalnom nivou. Platforma sakuplja, procesuira i analizira podatkeu realnom vremenu kako bi omogućila dizajnerima da poboljšaju operativnu efikasnost prilikom dizajna ugrađenih uređaja.

PIC-IoT WG razvojno okruženje obezbeđuje korisnicima Google-ovog oblaka za internet stvari (Google Cloud IoT eng.) drugu opciju da ubrzaju razvoj aplikacija povezanih u oblaku, bez ugrožavanja sigurnosti. Kombinovani sa Google-ovom mrežnom infrastrukturom zasnovanom na platformi u oblaku i Google-ovim IoT servisima, jednostavnost pločice čini moćne alate za analitiku i mogućnost jedinstvenog mašinskog učenja da budu dostupni svima.

PIC-IoT WG razvojno okruženje se priključuje skoro najavljenom razvojnom okruženju AVR-IoT WG pružajući dizajnerima fleksibilnost da lako kreiraju aplikacije povezane u oblaku uz njihovu izabranu mikrokontrolersku arhitekturu.

 

Razvojni alati

PIC-IoT WG razvojno okruženje je podržano od strane MPLAB X Integrated Development Environment (IDE) i MCC brzog alata za konfiguraciju. Ploča je kompatibilna sa više od 450 MikroElektronika Click™ pločica koje proširuju senzorske i motorne opcije. Razvojni inženjeri koji kupe kit će imati pristup on-line portalu za trenutnu vizuelizaciju podataka sa njihovih senzora. Podržano sa kompletnom šemom i demo kodom, PIC-IoT WG razvojno okruženje pomaže kupcima da izađu brže na tržište sa različitim IoT proizvodima.

 

 

Potraži u katalogu

Up