UNIOHM

logo

Kompanija UNIOHM je vodeći proizvođač otporničkih komponenti. Ponuđene komponente uključuju konvencionale “through hole” otpornike i različite SMD tipove uključujući i otporničke mreže

Više informacija možete pronaći na: www.uniohm.com.tw.