AIMTEC

logo

Kanadska kompanija AIMTEC je vodeći prozvođač AC/DC i DC/DC konvertorskih modula snage i LED drajvera viskog kvaliteta i širokog parametarskog opsega.

Više informacija možete pronaći na www.aimtec.com

Aimtec glavne proizvodne grupe proizvoda su:

 

DC/DC izolovani prekidački konvertori snage  za PCB montažu

 • Opseg snage od 0.25W do 40W
 • Izolacija ulaz/izlaz
 • Mali form faktor omogućava lako korišćenje komponenti u SMD i standardnom pakovanju
 • Sertifikati za sve prozvode

DC/DC neizolovani prekidački konvertori snage

 • Opseg snage od 0.75W do 12W
 • Pogodni za zamenu linearnih regulatora
 • Tri vrste termalnog pakovanja za kompatibilnost sa linearanim regulatorima
 • Visoka efikasnost i jednostavna upotreba

AC/DC izolovani konvertori snage

 • Opseg snage od 5W do 40W
 • Izolacija ulaz/izlaz
 • Mali form faktor  i pakovanje koje omogućava lako korišćenje
 • Sertifikati za sve proizvode

Više informacija možete pronaći na: www.aimtec.com