MICRORISC

logo

IQRF je platforma male snage, male brzine, pouzdana i jednostavna za korišćenje kod bežičnog povezivanja, npr. za industrijsku kontrolu i automatizaciju zgrade, telemetriju isl. Može se koristiti kada god je potreban bežični prenos informacija, npr. daljinski upravljači, monitori, alarmi, povezivanje više uređaja na mrežu itd.

Više informacija: