LEDIL

logo

LEDIL je dinamična kompanija sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti poluprovodničke optike sa čvrstim uverenjem u "learning by doing". Tokom mnogih godina u poslovanju LEDIL  je razvio veoma svestrane i inovativane solucija za poluprovodničku optiku širom sveta. LEDIL vuče korene iz Salo, u južnoj Finskoj. Danas, LEDIL proizvodi optičke komponente u Finskoj i Aziji.

Više informacija možete pronaći na: www.ledil.fi.