SMARTEC

logo

Kompanija nudi temperaturne senzore, senzore vlage i pretvarače. Kompanija je specijalizovana u proizdonji senzora i pametnih pretvarača. Aktivnosti novih dizajniranja su podržane od strane Delft Universityiz Holandije.

Više informacija možete pronaći na:  www.smartec-sensors.com.